Krusmølle

Traktor ringridning
Morgenmad & frokost
Kaffe & kage
Previous slide
Next slide

Vi afholder en del kursusdage i forskellige formater.

I hvert enkelt lokale er der det seneste AV setup.
Alle lokaler er sat op til at kunne holde hybrid møder samt at kunne live streame et oplæg.
Der er mikrofoner i vores 2 store lokaler, skulle dette blive nødvendigt.

Vi kan afholde kurser for grupper mellem 2 & 100 deltagere.

Her er et eksempel på hvordan en dag kunne se ud hos os.

kl.08 – Har vi morgenmaden klar til jer. 

kl.12 – Frokost

kl.15 – Kaffe & kage

Der vil være frugt & vand i lokalet hele dagen. 

Dette koster 438,- pr deltager + moms.

I er meget velkomne til at benytte jer af den omkring liggende natur også.

Hvis I ønsker at gøre noget anderledes i løbet af dagen tilbyder vi trekamp. Dette er en aktivitet vi står for som indeholder traktor ringridning, støvlekaste & forkekast. Dette koster 2.500,-

Der skal min. Være 10 deltagerer til et kursus her på Krusmølle.

Under 10 deltagere påfalder der lokale leje på 2.500,- pr. dag. 

Samhandelsbetingelser

Regelsættet er udtryk for en branchekutyme og omfatter regler for reservation og afbestilling af selskabsarrangementer samt kurser og konferencer i det omfang, der ikke er truffet anden særskilt aftale herom.

For at afholde kursus på Krusmølle skal I være min.10 gæster over 12år

Priser og afregning

Vi forbeholder os retten til prisændringer.
De angivne priser er beregnet på baggrund af prisliste for året tilbudet er sendt i, under forudsætning af, at arrangementet gennemføres i sin helhed med samlet betaling.

Der tages forbehold for prisændringer som følge af prisstigning samt nye/ændrede skatter/afgifter/råvarepriser o.l. Såfremt deltagerantallet ændrer sig væsentligt, tages forbehold for ændring af lokale. Der opkræves reservationsgebyr og depositum. Reservationsgebyr returneres ikke ved afbestilling.

Kursusarrangement – afbestilling i tide

§1 Afbestilling af kursus på; • 10 personer og derover, skal rettidigt ske skriftligt senest tolv uger inden dato for afviklingen af det bestilte arrangement. • under 10 personer skal rettidigt ske skriftligt senest fire uger inden dato for afviklingen af det bestilte arrangement.

§2 Selskabsarrangement – krav på godtgørelse Ved afbestilling af hele selskabsarrangementet eller reduktion på mere end 10 pct. • til og med 6 døgn før afvikling af det bestilte arrangement kan Krusmølle kræve en godtgørelse, der svarer til 50 pct. af prisen for de afbestilte ydelser. • senere end 6 døgn før afviklingen af det bestilte arrangementet kan Krusmølle kræve en godtgørelse, der svarer til 75 pct. af prisen for de afbestilte ydelser.

§3 Krusmølle m.v. kan ved forevisning af regning kræve, at gæsten ved rettidig afbestilling betaler for ydelser, der ikke kan afbestilles, f.eks. musik, kontorartikler, apparatur og lignende.

§4 Ved manglende fremmøde (no show) har Krusmølle krav på fuld pris for hele arrangementet.

Generelle regler for bekræftelse og afbestilling

§5 For at aftalen kan bevises, bør reservationen altid foreligge enten i form af en ordrebekræftelse eller i form af en reservationsaftale, der er bekræftet på skrift af begge parter.

§6 Enhver afbestilling eller ændring i den oprindelige bestilling bør ske skriftligt og rettidigt i henhold til de gældende tidsfrister for det pågældende arrangement.

Reservationsgebyr og depositum

§7 Når reservationen foreligger, kan gæsten forvente at skulle betale et reservationsgebyr på 1.500,-. Gebyret vil blive trukket fra ved den endelige afregning, men refunderes ikke ved eventuel afbestilling. Depositummet på 1.000,- fratrækkes den endelige afregning og tilbagebetales ved rettidig afbestilling.
Disse overføres til 8117 3904339 – Nykredit

Tabsbegrænsning

§8 Krusmølle har til enhver tid lov til at søge et eventuelt tab begrænset ved at udleje de bestilte lokaler til anden side. Krusmølle stiller krav om godtgørelse for forsinket afbestilling, kan gæsten kræve bevis for, at udlejning til anden side ikke har fundet sted.

Aflysning eller omplacering

§9 I tilfælde af at Krusmølle aflyser eller omplacerer, kan gæsten kræve at blive holdt skadesløs for samtlige dokumenterede ekstra omkostninger, gæsten får herved.

§10 Bliver Krusmølle påbudt lukket ved eks. en pandemi, bortfalder §9

Har du husket at booke et bord inden ankomst?

Hvis du vil være sikker på at der er plads til dig og dit selskab, så kan du med fordel booke et bord. 

Så springer du også køen over :)