Krusmølle

Betalingsbetingelser

Booking af erhverv & private Arrangementer

Transparente Betalingsbetingelser:

Vores Garanti for Gennemsigtighed og Tillid

I vores forpligtelse til at sikre en tillidsfuld og problemfri transaktionsoplevelse for vores kunder, har vi etableret transparente betalingsbetingelser, der tydeligt definerer vilkårene for enhver økonomisk interaktion mellem os og vores kunder. Disse betingelser udgør fundamentet for vores forretningsrelationer og er udformet med fokus på gennemsigtighed, sikkerhed-

Regelsæt for Reservation og Afbestilling: Sikring af Tydelige Vilkår

Vores regelsæt for reservation og afbestilling er udtryk for den etablerede praksis i branchen og omfatter klare retningslinjer for booking og annullering af selskabsarrangementer, kurser og konferencer, medmindre der er indgået en anden specifik aftale.

For at afholde et arrangement på Krusmølle kræves minimum 18 gæster over 12 år.

 

Priser og Betaling:

Vi forbeholder os ret til at justere priserne. De angivne priser afspejler den gældende prisliste på tidspunktet for tilbuddet, forudsat at arrangementet fuldføres med fuld betaling. Vi forbeholder os retten til at ændre priserne som følge af stigende omkostninger såsom nye skatter, afgifter eller ændringer i råvarepriser. Ved væsentlige ændringer i deltagerantallet forbeholder vi os retten til at ændre lokale og opkræve et reservationsgebyr og depositum. Reservationsgebyret refunderes ikke ved afbestilling.

 

Afbestilling af Selskabsarrangementer:

 • Afbestilling af et selskabsarrangement for 18 personer og derover skal ske skriftligt senest tolv uger før arrangementets afholdelse. For arrangementer med færre end 18 personer skal afbestilling ske senest fire uger før arrangementet.
 • Ved afbestilling af hele arrangementet eller en reduktion på mere end 10% til og med 6 dage før arrangementet kan Krusmølle kræve 50% af prisen. Afbestilling senere end 6 dage før arrangementet medfører en godtgørelse på 75% af prisen.
 • Krusmølle kan kræve betaling for uafbestillelige ydelser, såsom musik eller apparatur, ved rettidig afbestilling af arrangementet.
 • Ved manglende fremmøde (no show) opkræves fuld pris for arrangementet.

Generelle Regler for Reservation og Afbestilling:

 • Reservationen bør altid bekræftes skriftligt enten gennem en ordrebekræftelse eller en reservationsaftale godkendt af begge parter.
 • Afbestillinger eller ændringer i reservationen bør ske skriftligt og i overensstemmelse med gældende frister.

Reservationsgebyr og Depositum:

 • Ved reservation pålægges et reservationsgebyr på 1.500 kr. Depositummet på 1.000 kr fratrækkes den endelige afregning og refunderes ved rettidig afbestilling.

Tabsbegrænsning:

 • Krusmølle har ret til at begrænse eventuelle tab ved at udleje lokalerne til andre. Ved forsinket afbestilling kan gæsten kræve dokumentation for udlejning til anden side. 

Aflysning eller Omplacering:

 • I tilfælde af aflysning eller omplacering kan gæsten kræve kompensation for dokumenterede ekstra omkostninger.
 • I tilfælde af påbudt lukning, f.eks. ved pandemi, bortfalder kravet om kompensation.

 

Aktiviteter uden for Lokationen:

Afbestilling:

 • Ved afbestilling op til 3 uger før brugsdato faktureres 50% af ordrebeløbet. Ved senere afbestilling faktureres 80% af ordrebeløbet.

Lejeperiode:

 • Ordren kan reduceres med op til 10% frem til 8 dage før levering.

Ansvar:

 • Lejer er ansvarlig for skader og bortkomst af materiel under lejeperioden. Krusmølle er kun ansvarlig for personskade forårsaget af forsømmelighed fra deres side.

Betaling:

 • Betaling skal ske 8 dage før levering.

Dette regelsæt er udformet med henblik på at sikre klarhed og gennemsigtighed i vores forretningsmæssige interaktioner, så vores kunder kan føle sig trygge og informerede gennem hele processen med reservation og afbestilling.