Krusmølle

Om os

Herunder kan du læse om personerne bag Krusmølle, som i 1986 fik en idé om at overtage en gammel kongeligt priviligeret mølle, og drive en forretning på oplevelses økonomi i sin reneste forstand. 

Yderligere kan du læse om Krusmølles lange historie som startede i år 1521, der involverer en hertug, en konge, en møller og bønder.

Personerne bag Krusmølle

Et sted ude på landet – ikke så langt fra Aabenraa – ligger Krusmølle smukt placeret med udsigt over søer og skove. 

Krusmølle er blevet drevet af Nina & Henrik Loff, samt deres fantastiske medarbejdere siden 1986. De har i de sidste knap 40 år arbejdet med at skabe og udvikle gode oplevelser for alle deres gæster her på Krusmølle.

“Når man ikke just ligger i et turistcentrum, er det vigtigt at vores gæster har lyst til at komme og besøge os igen og igen. Derfor gør vi os altid umage og skruer så meget op for kvaliteten og hyggen som overhovedet muligt.”
– Nina Loff

April 2022 overtog datteren Cathrine krusmølle & har ansat Nina Loff i virksomheden. 

Krusmølles Historie

Krusmølle blev grundlagt af hertug Hans den Ældre (1521-1580). Den ejedes senere af hertugen af Gottorp, og i 1713 overgik den til kongen. Møllen blev givet fæste (forpagtning) til mølleren, som drev den.
Som alle møller i hertugdømmet Slesvig på den tid havde Krusmølle sin faste kundekreds af bønder, som skulle lade deres korn male på netop den mølle. Tvungne møllegæster hos Krusmølle var bønder og kådnere (husmænd) fra Felsted, Varnæs, Ensted, Uge og Rinkenæs sogne. Mølletvangen eksisterede til 1853.
Oprindelig hørte der ingen landbrugsjord til Krusmølle. I årene omkring 1800 købte den daværende møller Sønnichsen en hel del jord, og mere er senere kommet til.


Indtil midten af 1800-tallet havde Krusmølle foruden kornmøllen en valkemølle, der ‘valkede’ (appreterede) uldstoffer. Fra 1852 til 1877 var der på ejendommen et brændevinsbrænderi. Bærmen anvendtes til foder for tyre under opfedning.
I 1877 hjemsøgtes Krusmølle af en ildebrand, der lagde stuehus, stald, lader og brænderi i aske. Ni år senere brændte det gamle bindingsværksmøllehus. Bortset fra brændevinsbrænderiet blev bygningerne hurtigt genopført – i den skikkelse de, med visse om- og tilbygninger, har i dag.
Omkring 1912 blev der i møllebygningen indrettet et elektricitetsværk. Med vandkraft produceredes el til forsyning af adskillige gårde i omegnen med el til lys og kraft. Elværket blev nedlagt, da Sønderjyllands Højspændingsværk kom til i 1923.
Mølleriet mistede i tiden mellem de to verdenskrige en betydning, fordi bønderne gik over til selv at male deres korn, hvilket indførelsen af elektrisk kraft gjorde muligt.


I 1972 blev mølledammen og møllebygningen udstykket fra landbrugsejendommen. Ejendommen med stuehus, driftsbygninger og jord blev i 1986 overtaget af Nina og Henrik Loff.

Har du husket at booke et bord inden ankomst?

Hvis du vil være sikker på at der er plads til dig og dit selskab, så kan du med fordel booke et bord. 

Så springer du også køen over :)